Černošice
Černošice

Lovecký lístek

Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:

 • pro české občany:
  • na dobu neurčitou
  • na dobu určitou - 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok,
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem: na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,
 • pro cizince: na dobu určitou - 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok.

Pozn.: Cizincem se rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

Žadatel vyplní formulář žádosti o vydání loveckého lístku, kterou doloží povinnými přílohami:

Žádost podává fyzická osoba, která:

 • je starší 16 let,
 • má způsobilost k právním úkonům,
 • složila zkoušku z myslivosti nebo je žákem na odborné škole, kde je myslivost povinným předmětem či oborem; cizinec s platným loveckým dokladem,
 • je bezúhonná (nedostala v uplynulých 2 letech na úseku myslivosti sankci - výpis Rejstříku trestů vyhotoví úřad),
 • je pojištěna.

Povinné doklady:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách)
 • pojištění dle § 48 zákona o myslivosti
 • u cizince platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině, a to dle státní příslušnosti: prostou kopii nebo ověřenou kopii tzv. apostilou či tzv. superlegalizací 

NESTAČÍ se prokázat loveckým lístkem drženým v minulosti.

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 13:

a) na dobu určitou:

 • na 1 den 30 Kč
 • na 5 dní 50 Kč
 • na 30 dní 70 Kč
 • na 6 měsíců 100 Kč
 • na 12 měsíců 150 Kč
 • na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč

b) na dobu neurčitou:

 • správní poplatek činí 1000 Kč

Úhrada probíhá před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku, v pokladně úřadu městské části.

Lhůta na vydání loveckého  lístku je ve správním řízení 30 dnů. Zdejší správní úřad vydává lovecký lístek při osobní návštěvě na počkání pouze ve výjimečných případech v dohodnutém termínu.

Žádost o vydání loveckého lístku - elektronický formulář

Kdy, s kým a kde situaci řešit:

pondělí a středa

8:00 – 17:00 hodin

úterý a pátek

pouze po předchozí domluvě

čtvrtek

pro veřejnost zavřeno

Podskalská 19, Praha 2, odbor životního prostředí, 5. patro budovy, kanc. č. 508, telefon 221 982 316

Za tuto stránku odpovídá M. Fialová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0