Černošice
Černošice

Infrastruktura ZŠ Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:Přírodopis
  • Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
  • Žádost o podporu podána na řídící orgán v rámci individuálního projektu ve výzvě č. 47 IROP dne 13. 2. 2017
  • Žádost o podporu v rámci projektu Integrovaných teritoriálních investic Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO), výzva č. 4 podána dne 18. 8. 2017
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004119 - administrace projektu ukončena na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu ITI
  • Registrační číslo projektu ITI PMO: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006016 - Právní akt vydán 27. 6. 2018.
     
Stručný popis projektu
Primárním cílem projektu bylo zlepšení infrastruktury školy ve vazbě na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd a dále vybudování plné konektivity školy a také bezbariérovosti budovy školy a odborných učeben. V rámci projektu došlo k modernizaci třídy Fyziky-chemie a třídy Přírodopisu vč. příslušných kabinetů, řešení konektivity a zajištění bezbariérovosti pomocí schodolezů (v návaznosti na projekt Přístavby ZŠ, kde je budován výtah) a odpovídajícího uspořádání tříd. Součástí projektu byly i drobné úpravy zeleně v těsné blízkosti školy.


Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Logo

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 66 na základě výzvy č. 4 ITI PMO "Rozšíření kapacit a vybavení základních škol"
 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9 914 430 Kč
Požadovaný příspěvek: 8 922 987 Kč
Spoluúčast města: 991 443 Kč

Termíny realizace projektu:
Realizace byla plánována v období hlavních školních prázdnin v r. 2019 (dokončovací práce do konce roku). Původním záměrem bylo realizovat akci v roce 2018, nicméně vzhledem k délce hodnotícího procesu a vydání právního aktu na konci června nebylo možné akci zahájit. Na základě výběrového řízení byli vybráni zhotovitel stavby (DOMISTAV, a.s.) a dodavatelé nábytku a vybavení interiérů (COMPO Interiéry, s.r.o) a školních pomůcek (MULTIP Moravia,s.r.o). V průběhu roku 2019 byly dle plánu a uzavřených smluv provedeny stavební práce a jednotlivé dodávky. Škola je již vybavena také novým pásovým schodolezem od společnosti SOLIFT, s.r.o a vybraná společnost STROMMY COMPANY, s.r.o. osázela svahy v okolí školy.
V současné době je na IROP podána žádost o proplacení přislíbené dotace.
 
 
 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Petr Kubín