Černošice
Černošice

Archiv výborů zastupitelstva - volební období 2014 - 2018


Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Složení:
Tomáš Jandura, předseda výboru
Tomáš Kratochvíl
Zdeňka Kubištová
Přemysl Mališ
Jan Mudr
Vladimír Voldřich

tajemník výboru: Bohumila Budková, tajemnice

Zápisy: 8-1-2015, 5-3-2015, 16-4-2015, 4-6-2016, 29-9-2015, 26-11-2015, 24-3-2016, 30-11-2016, 23-03-2017, 21-3-2018
 

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Složení:
David Otava, předseda výboru
Jaroslav Janda
Petr Lágner
Věra Macourková
Jiří Pergl
Petr Ullrich
Jana Zelinková

tajemník výboru: Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Zápisy: 20-11-201430-3-2015, 29-4-2015, 27-5-2015, 13-7-2015, 16-9-2015, 29-10-2015, 18-11-2015, 27-1-2016, 24-2-2016, 30-3-2016, 27-4-2016, 22-6-2016, 27-7-2016, 31-8-2016, 26-10-2016, 23-11-2016, 1-2-2017, 22-3-2017, 26-4-17, 17-5-17, 21-6-17, 26-7-17, 20-9-17, 25-10-1722-11-17, 20-12-17, 31-01-17, 28-03-18, 25-04-18, 16-05-18, 20-6-2018, 25-7-2018

Výbor pro územní plánování

1. se vyjadřuje k návrhům na dílčí změny územního plánu a regulačních plánů předložených pověřeným zastupitelem;
2. slouží jako poradní orgán pověřenému zastupiteli ve věci změn územního plánu a regulačních plánů;
3. dává podněty pověřenému zastupiteli k prověření změn v územním plánu a regulačních plánech;
4. aktivně se podílí na přípravě územních studií, které mají dle platného územního plánu vzniknout;
5. monitoruje návrhy změn územních plánů v okolních obcích a návrhy změn zásad územního rozvoje Středočeského kraje a dává podněty orgánům města k podání námitek a připomínek k těmto návrhům

Složení:
Tomáš Hlaváček, předseda výboru
Šimon Hradilek
Filip Kořínek
Přemysl Mališ
Petr Pánek
Jan Prskavec
Vladimír Soukeník
Jakub Špetlák
Petr Wolf

tajemník výboru: Helena Ušiaková, vedoucí odboru územního plánování

Zápisy: 7-1-2015, 18-2-2015, 4-3-20158-4-2015, 9-11-16, 5-4-17, 17-5-17

Grantový výbor

1. se zabývá grantovou politikou města
2. dává podněty zastupitelstvu ohledně grantové politiky města
3. rozděluje alokované peníze v jednotlivých grantových programech města

Složení:


Lenka Kalousková, předsedkyně výboru
Michal Kovařík
Michal Trešl
Pavel Cejnar
Jan Fara
Jan Fischer
Lenka Divišová
Michaela Šlesingerová

 tajemník výboru: Adéla Červenková, referent OŠKCR

Zápisy: 3-3-2015, 17-3-2015, 5-5-2015, 3-6-2015, 23-9-2015, 23-2-2016, 22-2-2017, 27-2-2018

 

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Architektura v Černošicích