Černošice
Černošice

Choteč

  •  Územní plán

Územní plán Choteč byl vydán opatřením obecné povahy č. 1/2022 nabyl účinnosti 5.1.2023.

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

 

Odůvodnění
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 


 
Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu a úřadu územního plánování MěÚ Černošice a obci Choteč.

Stránka byla naposledy aktualizována 15.3.2023.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Bigbeatové dunění