Černošice
Černošice

Rekonstrukce ZŠ Komenského

Logo

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • ZŠ Černošice – přístavba šaten v budově Komenského
  • Výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR  ze dne 23. 12. 2020, program  117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov  – dotace max 70 % uznatelných nákladů
  • Dne 4. 3. 2021 byla žádost o dotaci s pořadovým číslem 122064 podána MMR. Žádost byla v průběhu roku zamítnuta.
  •  Dne 15. 12. 2021 byla podána opakovaná žádost o dotaci s pořadovým číslem 126246, žádost byla v červenci 2022 vyhodnocena kladně, ale nedosáhla na stanovenou finanční alokaci, tzn. byla zařazena do tzv. "zásobníku projektů".
  • Připravuje se rozšíření projektu (přístavba a nástavba, zajištění bezbariérovosti apod.) a budeme hledat další příležitosti pro zajištění finančních zdrojů. 
 
Stručný popis projektu

Ve stávajícím objektu ZŠ se v současnosti nenachází prostor šaten. Šatny jsou dnes improvizovaně umístěny v hlavní komunikační hale v 1.NP. Toto řešení je nevhodné z provozního, technického i hygienického hlediska. Součástí přístavby šaten pro 120 žáků je také samostatný vstup se zádveřím a úprava okolních zpevněných ploch. Samotná přístavba je tvarově jednoduchá stavba o dvou místnostech. Její fasáda je navržena z šedých vláknocementových desek jako kontrast k světlé plastické omítce stávajícího objektu. Pultová střecha má dřevěnou konstrukci a na povrchu antracitově šedou hydroizolační fólii. Denní světlo a přirozené větrání šaten je zajištěno pásovým oknem na severozápadní fasádě. Komunikace pro pěší i pro vozidla jsou navrženy s ohledem na jejich údržbu z betonové dlažby. Zatravněné plochy školní zahrady nebudou přístavbou nijak výrazně zasaženy.

Plánovaným rozšířením projektu je na základě potřeby opravy střechy "zobytnění" podkroví, ve smyslu nástavby, čímž má vzniknout několik nových učeben, zázemí pro školní družinu apod. Zároveň se plánuje venkovní výtah, který by patra školy zpřístupňoval žákům (i pedagogům aj.) s omezenou mobilitou. 

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

MMR ČR, výzva č. 2/2021/117D8220 - neúspěšné

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:  4 553 429,-Kč (původní)
Požadovaný příspěvek :  2 756 327,-Kč
Spoluúčast města:   1 797 102,-Kč
 
Termíny realizace projektu:

Projektová dokumentace byla vypracována v roce 2017 společností Rala, s.r.o. Celkové předpokládané výdaje projektu dle rozpočtu projektanta aktualizovaného pro potřeby dotace činí 4 300 404,- Kč včetně DPH, z toho se předpokládají  neuznatelné náklady za vnitřní vybavení (šatní skříňky a jejich montáž) a za rozpočtovou rezervu. 

Realizace měla být zahájena v září 2021; předpoklad jejího ukončení byl do srpna 2022. Vzhledem k neposkytnutí dotace se termíny realizace odkládají. Zároveň se projekt aktuálně přepracovává a rozšiřuje. Tím se změní i cenová úroveň.
 

0102

0304


Projektová dokumentace:

C.2 Koordinační situační výkres (.PDF) (původní)

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie