Černošice
Černošice

Dobřichovice

  • Územní plán

Územní plán sídelního útvaru Dobřichovice byl schválen v r. 1996, změna č.1 byla schválena v r. 2000, změna č.2 byla schválena v r.2006. 

Text
Hlavní výkres

V současné době se projednává nový územní plán Dobřichovice. Schválené zadání ze dne 4.2.2014 naleznete zde.

  • Regulační plány

Regulační plán Dobřichovice - Dlouhý díl nabyl účinnosti dne 14.10.2010.

Regulační plán Dobřichovice - Centrum nabyl účinnosti dne 27.9.2014. Část regulačního plánu Dobřichovice - Centrum byla zrušena rozhodnutím Krajského soudu v Praze č.j. 50A15/2016-131.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Dobřichovicích a obci Dobřichovice.

Stránka byla naposledy aktualizována 28.11.2017.