Černošice
Černošice

Dobřichovice

  •  Územní plán

Územní plán Dobřichovic nabyl účinnosti dne 10.7.2021. 

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres koncepce dopravní infrastruktury
Výkres koncepce technické infrastruktury

 

  •  Regulační plány

 

Regulační plán Dobřichovice - Dlouhý díl nabyl účinnosti dne 14.10.2010.

Regulační plán Dobřichovice - Centrum nabyl účinnosti dne 27.9.2014. Část regulačního plánu Dobřichovice - Centrum byla zrušena rozhodnutím Krajského soudu v Praze č.j. 50A15/2016-131.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Dobřichovicích a obci Dobřichovice.

Stránka byla naposledy aktualizována 7.10.2021.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Oslava seniorů v DPS