Černošice
Černošice

Dobřichovice

  •  Územní plán

Územní plán Dobřichovic nabyl účinnosti dne 10.7.2021. 

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres koncepce dopravní infrastruktury
Výkres koncepce technické infrastruktury

 

  •  Regulační plány

Regulační plán Dobřichovice - Dlouhý díl nabyl účinnosti dne 14.10.2010.
Regulační plán Dobřichovice - Centrum nabyl účinnosti dne 27.9.2014.
Část regulačního plánu Dobřichovice - Centrum byla zrušena rozhodnutím Krajského soudu v Praze č.j. 50A15/2016-131.

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Dobřichovicích, obci Dobřichovice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 25.1.2023.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie