Černošice
Černošice

Horoměřice

Územní plán sídelního útvaru Horoměřice byl schválen v r. 1999, změna č. 1 byla schválena v r. 2002, změna č. 2 byla schválena v r. 2003, změna č.3 byla schválena v r. 2003, změna č. 4 byla schválena v r. 2003, změna č.5 byla schválena v r. 2004, změna č.6 byla schválena v r. 2005, změna č. 7 byla schválena v r. 2006, změna č. 8 byla vydána v r. 2010, změna č.9 byla vydána v r. 2013, změna č. 10 byla vydána v r. 2013.

V současné době obec pořizuje nový územní plán.

  • Regulační plán

Opatření obecné povahy č.1/2015 o vydání regulačního plánu Lokalita Z10-A Nad Prahou nabylo účinnosti dne 2.7.2015.

Textová část regulačního plánu Lokalita Z10-A Nad Prahou

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu ve Velkých Přílepech a obci Horoměřice.

Stránka byla naposledy aktualizována 17.5.2016.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Berounka v dáli pohled na bájný Kazín