Černošice
Černošice

Hradištko

Územní plán sídelního útvaru Hradištko byl schválen v r. 1995, změna č. 1 byla schválena v r. 2005, změna č. 2 byla schválena v r. 2005, změna č. 3 byla vydána v r. 2007, změna č. 4 byla vydána v r. 2011, právní stav změny č.5  nabyl účinnosti 6.1.2016, úplné znění po změně č. 6 nabylo účinnosti 7.10.2022.

Úplné znění ÚPNSÚ Hradištko po vydání změny č. 6

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
 
  •  Územní studie

Územní studii "U Zvoničky" pořizovatel schválil dne 7.10.2014.

Územní studii "Plochy Z4-14" pořizovatel schválil dne 10.10.2016.

Územní studii "Lokalit 1 a 2" pořizovatel schválil dne 18.8.2023.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu ve Štěchovicích, obci Hradištko a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 23.8.2023.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Na procházce