Černošice
Černošice

Hradištko

Územní plán sídelního útvaru Hradištko byl schválen v r. 1995, změna č. 1 byla schválena v r. 2005, změna č. 2 byla schválena v r. 2005, změna č. 3 byla vydána v r. 2007, změna č. 4 byla vydána v r. 2011, právní stav změny č.5  nabyl účinnosti 6.1.2016.

  •  Právní stav po změně č.5 ÚPNSÚ Hradištko

Text
Návrh funkčního využití ploch
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

  •  Územní studie

Územní studii "U Zvoničky" pořizovatel schválil dne 7.10.2014.

Územní studii "Plochy Z4-14" pořizovatel schválil dne 10.10.2016.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu ve Štěchovicích a obci Hradištko.

Stránka byla naposledy aktualizována 30.12.2016.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul