Černošice
Černošice

Okrouhlo

Územní plán obce Okrouhlo byl schválen v r. 2000. 

  • Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Jílovém u Prahy a obci Okrouhlo.

Stránka byla naposledy aktualizována 25.11.2016.