Černošice
Černošice

Průhonice

  • Územní plán

Územní plán Průhonice zahrnující úplné znění po vydání 2. změny B.

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

  • Regulační plán

Text regulačního plánu Nové Průhonice

Hlavní výkres regulačního plánu Nové Průhonice

  • Územní studie

Územní studii "Michovka - jih, Průhonice" pořizovatel schválil dne 24.6.2014 jako podklad pro rozhodování v území.

Územní studie Průhonice - "U hasičské zbrojnice"  byla schválena 22.11.2017.

Územní studie "Průhonice - Luční ulice" byla schválena 19.11.2018.

Územní studie "Průhonice - Škodovo pole" byla schválena 16.12.2019.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu, obci Průhonice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 3.2.2020.