Černošice
Černošice

Průhonice

  •  Územní plán

Územní plán Průhonice zahrnující úplné znění po vydání  změny č. 3 nabyl účinnosti 22. 12. 2020.

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

 

  •  Regulační plán

Úplné znění regulačního plánu Nové Průhonice po změně č.1

Text regulačního plánu Nové Průhonice

Hlavní výkres regulačního plánu Nové Průhonice

  • Územní studie

Územní studii "Michovka - jih, Průhonice" pořizovatel schválil dne 24.6.2014 jako podklad pro rozhodování v území.

Územní studie Průhonice - "U hasičské zbrojnice"  byla schválena 22.11.2017.

Územní studie "Průhonice - Luční ulice" byla schválena 19.11.2018.

Územní studie "Průhonice - Škodovo pole" byla schválena 16.12.2019.

Územní studie "Průhonice - Komárov západně od Újezdské ulice" byla schválena 16.11.2020.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu, obci Průhonice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 8.10.2021.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín