Černošice
Černošice

Rudná

  •  Územní plán

Územní plán Rudná nabyl účinnosti 29. 6. 2022.

Text - výrok
Hlavní výkres
Prostorové uspořádání území
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres koncepce dopravní infrastruktury
Výkres koncepce technické infrastruktury

 

Text - odůvodnění
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Rudné u Prahy, obci Rudná u Prahy a  odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 17.6.2022.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Alotrium na černošické pouti