Černošice
Černošice

Rudná

Územní plán sídelního útvaru Rudná byl schválen v r. 1995, změna č. 2 byla schválena v r. 1998, změna č. 4 byla vydána v r. 2009, změna č. 3 nabyla účinnosti v roce 2013, změna č.6 nabyla účinnosti v roce 2014, změna č.7 nabyla účinnosti v roce 2016.

Změna č.3 ÚPNSÚ Rudná

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

Změna č.6 ÚPNSÚ Rudná

Text
Hlavní výkres

Změna č.7 ÚPNSÚ Rudná

Text
Hlavní výkres

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na  stavebním úřadu a obci Rudná.

Stránka byla naposledy aktualizována 31.5.2016.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie