Černošice
Černošice

Tuchoměřice

Územní plán Tuchoměřice byl vydán zastupitelstvem obce Tuchoměřice dne 18.10.2023 opatřením obecné povahy č. 02/2023. Územní plán Tuchoměřice nabyl účinnosti dne 4.11.2023.

  •  Územní plán

Územní plán Tuchoměřice - výrok
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres koncepce krajiny
Výkres koncepce veřejné infrastruktury
 
Územní plán Tuchoměřice - odůvodnění
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres širších územních vztahů
 
  •  Územní studie

Územní studie Kněžívka

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Hostivici, obci Tuchoměřice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 20.11.2023.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul