Černošice
Černošice

Tursko

  • Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

Zpráva o uplatňování územního plánu Tursko 11/2010 - 4/2015

 

  • Územní studie

Územní studie lokality Z3-US3

Územní studie ÚS 7

Územní studie ÚS 6 Tursko (jih)

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu ve Velkých Přílepech, obci Tursko a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 18.3.2021.