Černošice
Černošice

Vonoklasy

  • Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

Zpráva o uplatňování ÚP Vonoklasy za období 06/2011 - 04/2016

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Černošicích, obci Vonoklasy a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 21.9.2016.