Černošice
Černošice

Choteč

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Choteč

Obec pořizuje nový územní plán. Schválené zadání naleznete zde.

 

Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Návrhu územního plánu Choteč a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Návrh územního plánu Choteč - textová část (k veřejnému projednání)
Návrh odůvodnění územního plánu Choteč (k veřejnému projednání)

 

Písemné připomínkynámitky je možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 1.7.2021 (včetně).

 

                                                                                                  vyvěšeno: 3.5.2021

                                                                      zveřejněno minimálně do: 1.7.2021 (včetně)

Stránka byla naposledy aktualizována 3.5.2021.