Černošice
Černošice

Kosoř

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Kosoř

Projednává se změna č.3 územního plánu sídelního útvaru Kosoř. Zadání bylo schváleno 1.9.2010. Společné jednání proběhlo 7.1.2011.
Projednává se změna č.4 územního plánu sídelního útvaru Kosoř. Zadání bylo projednáváno v srpnu 2012.
 
Projednává se Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Kosoř.
Zadání změny č.6 územního plánu sídelního útvaru Kosoř

 

Veřejné projednání Návrhu změny č.6 územního plánu sídelního útvaru Kosoř
Návrh změny č.6 územního plánu sídelního útvaru Kosoř

 

Písemné připomínkynámitky je možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 14.6.2021 (včetně). 

                                                               vyvěšeno: 13.4.2021

                                    zveřejněno minimálně do: 14.6.2021

 

Stránka byla naposledy aktualizována 13.4.2021.