Černošice
Černošice

Zbuzany

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Zbuzany

Zpráva o uplatňování územního plánu Zbuzany za období 04/2011 – 04/2017 (obsahuje pokyny pro zpracování Změny č.2 územního plánu Zbuzany)

 

Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání Návrhu Změny č.2 územního plánu Zbuzany

 

Veřejná vyhláška - Přesunutí termínu opakovaného veřejného projednání Návrhu změny č.2 územního plánu Zbuzany
Návrh Změny č.2 územního plánu Zbuzany - textová část

 

Písemné  připomínky  a  námitky je možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 24.5.2021 (včetně).                                             

                                                                              Vyvěšeno: 1.4.2021

                                                  Zveřejněno minimálně do: 15.4.2021 (včetně)

                  

Stránka byla naposledy aktualizována 15.2.2021.