Černošice
Černošice

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou


Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je vydán osobě, která je držitelem průkazu ZTP, s výjimkou postižených hluchotou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P.

Na parkovací průkaz nemají nárok držitelé průkazu ZTP s uvedeným postižením. Těmto osobám může být vydáno označení O2 (ucho), pokud jsou současně držiteli řidičského oprávnění.

K vydání parkovacího průkazu je třeba předložit:

  • platný průkaz ZTP, či ZTP/P
  • platný občanský průkaz
  • jednu fotografii odpovídající současnosti o velikosti 35x45 mm
  • vrátit zvláštní označení vozidla O1 (modrý znak)

K  vyřízení vydání nebo výměny parkovacího průkazu je nutná osobní účast žadatele, tj. osoby zdravotně postižené.

Vydání parkovacího průkazu je bezplatné.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, přízemí budovy

                                                                                    Za tuto stránku odpovídá V. Kůželová