Černošice
Černošice

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou


Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je vydán osobě, která je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P s výjimkou osob, postižených hluchotou nebo praktickou hluchotou.

Na parkovací průkaz nemají nárok držitelé průkazu ZTP s uvedeným postižením. Těmto osobám může být vydáno označení O2 (ucho), pokud jsou současně držiteli řidičského oprávnění.

K vydání parkovacího průkazu je třeba předložit:

  • platný průkaz ZTP, či ZTP/P
  • platný občanský průkaz
  • jednu fotografii odpovídající současnosti o velikosti 35x45 mm
  • vrátit předchozí průkaz (pokud byl vystaven)
  • příp. další dokumenty - ověřená plná moc, listina opatrovníka nebo rodný list dítěte

K  vyřízení vydání nebo výměny parkovacího průkazu je nutná osobní účast žadatele, tj. osoby zdravotně postižené. Pokud se žadatel nemůže dostavit osobně, zastupovat jej může opatrovník určený soudem, zákonný zástupce nezl. dítěte nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Vzor plné moci naleznete zde

Vydání parkovacího průkazu je bezplatné a vydává se na počkání.

S kým a kde situaci řešit:
Oddělení sociální pomoci, tel.: 221 982 249, 727 909 079
Podskalská 19, Praha 2,  přízemí budovy, kancelář č. 8, popř. 7

                                                                            Za tuto stránku odpovídá Mgr. Radka Běloušková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Alotrium na černošické pouti