Černošice
Černošice

Výdej tiskopisů receptů/žádanek na omamné látky

 

01. Pojmenování (název) životní situace

Výdej opiátových tiskopisů (recepty/žádanky)

02. Základní informace k životní situaci

Některé návykové látky musí být dle zákona předepisovány na recept s modrým pruhem. Barevný tiskopis upozorňuje lékaře, lékárníka i pacienta na to, že jsou předepsány vysoce účinné látky, jejichž evidence a použití je pod přísným dohledem.

 Každý opiátový tiskopis má navíc vlastní identifikaci, která je dlouhodobě evidována, a to od převzetí lékaře na obecním úřadě, přes předepisování, až po výdej v lékárně. Ztráta nebo odcizení nevyplněného lékařského předpisu s modrým pruhem se musí oznámit příslušnému obecnímu úřadu a současně i Policii České republiky.

Dle zákona č. 167/98 Sb. o návykových látkách a změně některých dalších zákonů je stanoveno, že recepty a žádanky s modrým pruhem jsou přísně zúčtovatelné tiskopisy, které vydávají pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností výhradně do vlastních rukou oprávněné fyzické osoby. Vydávání těchto tiskopisů zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných zdravotnických a veterinárních činností.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Příjemce tiskopisů musí prokázat svoji totožnost, předložit aktuální rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb s vyznačenou právní mocí a písemnou objednávku.

V případě, že si nemůže tiskopisy vyzvednout přímo oprávněná osoba, je třeba, aby oprávněná osoby vystavila plnou moc pro přebírajícího. U právnických osob se musí jednat o osobu oprávněnou, která své oprávnění, pokud se nebude jednat o statutárního, prokáže písemnou plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem (popř. zástupci) dle zápisu v rejstříku PO. 

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kontaktovat pracovníky odboru sociálních věcí, úsek sociální práce a sociálních služeb,  s předepsanými tiskopisy.

06. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Černošice, Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství, Podskalská 12, 120 00 Praha 2.

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Štěpánka Boková, přízemí, č. dveří 005 

Bc. Jana  Blehová, přízemí, č. dveří 007 (zástup v případě nepřítomnosti paní Mgr. Štěpánky Bokové)

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- vyplněná písemná objednávka,

- doklady o zaplacení počtu bloků tiskopisů s modrým pruhem dle objednávky a platné ceny,

- oprávnění k odběru, tj. kopie (kompletní) aktuálního ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB s vyznačenou právní mocí a nebo s doložkou o konverzi v případě elektronické podoby tohoto rozhodnutí, popř. zřizovací listinu příspěvkové organizace nebo oprávnění k výkonu odborných veterinárních činností,

- občanský průkaz osoby určené k vyzvednutí (oprávněné/zplnomocněné),

- případně plná moc či pověření udělené statutárním orgánem právnické osoby nebo udělení podnikající fyzickou osobou pro osobu určenou k objednávání a vyzvednutí (viz formulář plné moci pro FO/PO).

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzory tiskopisů:

 - Objednávka opiátových tiskopisů Typ: DOCX dokument, Velikost: 26.64 kB

 - Plná moc (FO)

 - Plná moc (PO)

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za 1 blok receptů (25 kusů) s modrým pruhem je vybírán poplatek 32 Kč.

Za 1 blok žádanek (25 kusů) s modrým pruhem je vybírán poplatek 39 Kč.
 

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vyřízení objednávky dle dohody

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

žádné

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

žádné

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 167/98 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

vyhláška č. 329/2019 Sb., vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

15. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR http://www.mpsv.cz

Krajský úřad Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz

 

16. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

17. Kontaktní osoba

Mgr. Štěpánka Boková

18. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20. 10. 2021

19. Popis byl naposledy aktualizován

20. 10. 2021

 

Za tuto stránku odpovídá Mgr. Štěpánka Boková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie