Černošice
Černošice

Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny na přechodnou dobu


Žadatel dokládá následující listiny:

 • žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu
 • dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči
 • lékařské vyšetření žadatele o náhradní rodinnou péči
 • doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů o pobytu cizinců na území České republiky, jde-li o občana Evropské unie, je možné požadovat předložení jiného dokladu, na základě kterého lez prokázat, že se tento žadatel zdržuje nepřetržitě na území České republiky nejméně po dobu 365 dnů
 • doklad obdobný opisu z Rejstříku trestů vydaných ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti
 • údaje o ekonomických poměrech
 • kopie oddacího listu
 • kopie rodných listů
 • osobní životopis psaný vlastní rukou
 • aktuální fotografie žadatelů (formát na občanský průkaz a jedna fotografie společná)
 • s výhradou listin dalších dle aktuální situace žadatele

 

 

Podání žádosti je bezplatné.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Václavská 316/12, Praha 2,

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství, oddělení sociálně právní ochrany dětí, 2. patro budovy

 • Mgr. Petra Hermanová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, kanc. č. 107, tel: 221 982 384, email: petra.hermanova@mestocernosice.cz  
 • JUDr. Vendulka Kvapilová, zástupkyně vedoucí oddělení pro agendu náhradní rodinné péče, kanc. č. 113, tel: 221 982 259, email: vendulka.kvapilova@mestocernosice.cz – agenda osvojení
 • Kateřina Čapková, DiS., kanc. č. 204, tel: 221 982 239, email: katerina.capkova@mestocernosice.cz - agenda pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenství, péče 3. osoby, příbuzenská pěstounská péče
 • Bc. Veronika Hůšťová, Dis., kanc. č. 204, tel: 221 982 422, email: veronika.hustova@mestocernosice.cz - agenda žadatelů o dlouhodobou pěstounskou péči, agenda dlouhodobé pěstounské péče
 • Mgr. Karolína Matulová, kanc. č. 203, tel: 221 982 268, email: karolina.matulova@mestocernosice.cz - agenda poručenství, agenda dlouhodobé pěstounské péče, péče 3. osoby
 • Mgr. Markéta Slavíčková, kanc. č. 205, tel: 221 982 277, email: marketa.slavickova@mestocernosice.cz - agenda žadatelů pěstounské péče na přechodnou dobu, agenda dlouhodobé pěstounské péče, péče 3. osoby, poručenství
 • Mgr. Radka Špinarová, kanc. č. 205, tel: 221 982 380, email: radka.spinarova@mestocernosice.cz - agenda dlouhodobé pěstounské péče, poručenství
 • Mgr. Petra Vosická, kanc. č. 203, tel: 221 982 346, email: petra.vosicka@mestocernosice.cz - agenda dlouhodobé pěstounské péče, hostitelské péče, péče 3. osoby

                                                                              Za tuto stránku odpovídá Mgr. Petra Hermanová

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pohled na Černošice z Kazína