Černošice
Černošice

Oznámení změn v živnosti


Změny, k nimž dochází během podnikání – např. změna sídla podnikání, odpovědného zástupce, je podnikatel povinen oznámit kterémukoli živnostenskému úřadu do 15 dnů od jejich vzniku. Tato povinnost se netýká pouze změn a doplnění, které již byly zapsány v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel anebo informačním systému cizinců. Změny se oznamují na formuláři Změnový list.

Z domova ze svého počítače můžete vytvořit elektronické podání, disponujete-li:

Aplikace k vytvoření a odeslání elektronického podání je zdarma k dispozici na portálu živnostenského podnikání v části elektronická podání. Přikládáte-li ke svému elektronickému podání doklady (např. vysvědčení, potvrzení zaměstnavatele o délce praxe), je nutné je zaslat ve formě autorizované konverze, což je převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické podoby s právními účinky úředně ověřené kopie. Autorizovanou konverzi dokumentů provádějí všechna kontaktní místa veřejné správy – Czech POINT.

Živnostenský úřad zapíše změnu do živnostenského rejstříku a podnikateli zašle vyrozumění nebo nový výpis z živnostenského rejstříku.

V případě osobní návštěvy formulář nevyplňujte, vyplní ho s vámi referent na přepážce.

 

Správní poplatky

100,- Kč za provedení změny v živnostenském rejstříku

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:

V úředních hodinách na pracovišti:

Podskalská 19, Praha 2, odbor živnostenský úřad, přízemí budovy

Za tuto stránku odpovídá H. Vyhnalová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Černošice: Foto Vladimír Dousek