Černošice
Černošice

Přerušení provozování živnosti, obnovení provozování živnosti


Přerušení a pokračování se oznamuje na formuláři Změnový list. Provozování živnosti nelze přerušit ani obnovit zpětně, nejdříve dnem doručení tohoto oznámení živnostenskému úřadu. Datum do kdy bude živnost přerušena (od kdy bude obnovena), je třeba vyplnit (kolonka č. 5 nebo 6). Délka přerušení není již zákonem omezena. Jestliže podnikatel oznámí přerušení provozování živnosti, nevztahují se na něho povinnosti stanovené v § 31, odst. 2, které se týkají označení objektu, v němž má sídlo nebo organizační složku závodu, v odst. 9 a 17, v § 17, odst.  4 a 8 živnostenského zákona a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

Z domova ze svého počítače můžete vytvořit elektronické podání, disponujete-li:

Aplikace k vytvoření a odeslání elektronického podání je zdarma k dispozici na portálu živnostenského podnikání v části elektronická podání.

V případě osobní návštěvy formulář nevyplňujte, vyplní ho s vámi referent na přepážce.

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:

V úředních hodinách na pracovišti:

Podskalská 19, Praha 2, odbor živnostenský úřad, přízemí budovy

Za tuto stránku odpovídá H. Vyhnalová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín