Černošice
Černošice

 KORONAVIRUS: mimořádná opatření, důležité kontakty a aktuality pro občany - INFORMACE NAJDETE ZDE

Přerušení provozování živnosti, obnovení provozování živnosti

Přerušení provozování živnosti, obnovení provozování živnosti


Přerušení a pokračování se oznamuje na formuláři Změnový list. Provozování živnosti nelze přerušit ani obnovit zpětně, nejdříve dnem doručení tohoto oznámení živnostenskému úřadu. Datum do kdy bude živnost přerušena (od kdy bude obnovena), je třeba vyplnit (kolonka č. 5 nebo 6). Délka přerušení není již zákonem omezena. Jestliže podnikatel oznámí přerušení provozování živnosti, nevztahují se na něho povinnosti stanovené v § 31, odst. 2, které se týkají označení objektu, v němž má sídlo nebo organizační složku závodu, v odst. 9 a 17, v § 17, odst.  4 a 8 živnostenského zákona a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

Disponujete-li platným uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou, můžete vytvořit elektronické podání z domova ze svého počítače. Aplikace k vytvoření a odeslání elektronického podání je zdarma k dispozici na webu živnostenského rejstříku http://www.rzp.cz.

V případě osobní návštěvy formulář nevyplňujte, vyplní ho s vámi referent na přepážce.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek     8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor živnostenský úřad, přízemí budovy

Za tuto stránku odpovídá H. Vyhnalová