Černošice
Černošice

Sestava z živnostenského rejstříku

 

Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.

Žádost o poskytnutí sestavy je možné podat u úřadu příslušného podle § 71 odst. 5 živnostenského zákona:

  • sestavu s údaji podnikatelů, kteří mají sídlo nebo provozovnu v příslušné obci, vydá obecní živnostenský úřad, do jehož působnosti podnikatelé spadají,
  • sestavu s údaji podnikatelů se sídlem nebo provozovnou v různých obcích v rámci konkrétního kraje vydá místně příslušný krajský živnostenský úřad,
  • sestavu, jejíž údaje přesahují územní působnost jednoho kraje, vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností.

Sestava se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje.

Žádost o vydání sestavy z živnostenského rejstříku naleznete v sekci formuláře.


Správní poplatky 5,- Kč za údaje o jednom podnikateli

Kdy, s kým a kde situaci řešit:

V úředních hodinách na pracovišti:

Podskalská 19, Praha 2, odbor živnostenský úřad, přízemí budovy

Za tuto stránku odpovídá H. Vyhnalová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie