Černošice
Černošice

Vyjádření města Černošice k umisťování a povolování staveb, dělení či scelování pozemků apod.


 

Rada města Černošice, která je orgánem města, mimo jiné posuzuje žádosti jednotlivých žadatelů (stavebníků), kteří na území města Černošice hodlají umístit a provést jakékoliv stavby či zařízení nebo rozdělit či scelovat pozemky, měnit jejich využití a podobně. Rada města Černošice zasedá zpravidla jednou za čtrnáct dní dle předem schváleného harmonogramu. Týden před zasedáním Rady města Černošice zasedá stavební komise, která je poradním orgánem rady města. Stavební komise doporučuje radě města v otázkách týkajících se umístění staveb či zařízeních, dělení či scelování pozemků, jejich změny využití a podobně, přijetí konkrétních usneseních. Žadatelé o vyjádření města by proto měli svoji žádost včetně předepsaných příloh předkládat vždy nejpozději do 13.00 hodiny dne, kdy se koná zasedání stavební komise. Později podávané žádosti budou zařazeny až k dalším zasedáním stavební komise a následně Rady města Černošice. Na základě usnesení rady města o projednání konkrétního záměru žadatel od Odboru investic a správy majetku obdrží vyjádření s informací o přijatém usnesení. Vyjádření města Černošice žadatelé předkládají jako součást podkladů k žádosti o vydání příslušného veřejnoprávního titulu u stavebního úřadu především ve smyslu bodu 12 části B. přílohy č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. v platném znění.

Žádost o vyjádření města

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Riegrova 1209, Černošice, odbor investic a správy majetku

                                                                                       Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Na procházce