Černošice
Černošice

Výstavba vjezdů na pozemky dopravně napojené na komunikace a výstavba a stavební úpravy chodníků


 

Podmínky města Černošice pro výstavbu vjezdů na pozemky dopravně napojené na místní komunikace a silnice II. a III. třídy a pro výstavbu i stavební úpravy chodníků ve městě Černošice.
Každý, kdo hodlá zřídit vjezd na pozemek, který je dopravně napojen na místní komunikaci a silnici II. a III. třídy ve městě Černošice ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. nebo realizovat chodník či jeho stavební úpravy, je povinen respektovat tyto podmínky stanovené usnesením rady města R/43/4/2012 přijatém na její 43. schůzi konané dne 26. 3. 2012:

a) při realizaci nového vjezdu na pozemek nebo při stavebních úpravách stávajícího vjezdu je vlastník nemovitosti nebo stavebník stavby či stavební úpravy:

  1. vjezdu na pozemek v místech stávajícího chodníku nebo v místech, kde může být chodník v budoucnu zřízen, povinen stavebně technické řešení vjezdu navrhnout a po projednání orgány města realizovat v souladu s výkresem vzorové úpravy vjezdu – varianta 1 „sklopený obrubník, nášlap 12 cm“ vypracovaným společností CityPlan, s. r. o.,
  2. za předpokladu, že konfigurace terénu neumožní při navrhování nového či úpravy stávajícího vjezdu navrhnout jeho stavebně technické provedení v souladu s výkresem vzorové úpravy vjezdu – varianta 1 „sklopený obrubník, nášlap 12 cm“ vypracovaným společností CityPlan, s. r. o., povinen navrhnout a po odsouhlasení orgány města realizovat jeho provedení podle ostatních vzorových variant úprav vjezdu vypracovaných společností CityPlan, s. r. o. V takovém případě může na odůvodněnou žádost žadatele rada města vyslovit souhlas s návrhem řešení vjezdu podle jiných vzorových úprav vjezdu zpracovaných společností CityPlan, s. r. o., a to následovně: varianta 2 (zapuštěný obrubník, nášlap 2 cm), nebo varianta 3 (zapuštěný obrubník, náběhové obrubníky, nášlap 2 cm), nebo varianta 4 (nájezdový a náběhový obrubník, nášlap 2 cm), nebo varianta 5 (sklopený obrubník a náběhové obrubníky, nášlap 2 cm), nebo varianta 6 (sklopený obrubník, nášlap 2 cm),
  3. navržené řešení vjezdu na pozemek dle bodu 1. příp. dle bodu 2, je povinen zohlednit v projektové dokumentaci nebo grafickém znázornění záměru předkládaném k žádosti o vyjádření města; žádost se podává k odboru investic a správy majetku MÚ Černošice, který ji připraví k projednání orgánům města. O výsledcích projednání bude žadatel odborem investic a správy majetku písemně informován formou vyjádření města, které bude podkladem pro další projednání příslušnými správními úřady (stavební úřad, silniční správní úřad).

b) při realizaci nového chodníku nebo při stavebních úpravách stávajícího chodníku je stavebník
povinen:

  1. stavebně technické řešení chodníku navrhnout tak, aby byl i v místech vjezdů na pozemky ve stejné výškové úrovni bez podélného spádu v souladu s výkresem vzorové úpravy vjezdu – varianta 1 „sklopený obrubník, nášlap 12 cm“ vypracovaným společností CityPlan, s. r. o.,
  2. za předpokladu, že konfigurace terénu neumožní při navrhování nového či úpravy stávajícího chodníku v místech vjezdů navrhnout jeho stavebně technické provedení v souladu s výkresem vzorové úpravy vjezdu – varianta 1 „sklopený obrubník, nášlap 12 cm“, navrhnout jeho provedení podle ostatních vzorových variant úprav vjezdu vypracovaných společností CityPlan, s. r. o. Není-li stavebníkem chodníku či jeho úpravy město, může na odůvodněnou žádost žadatele rada města vyslovit souhlas s návrhem chodníku nebo jeho úprav podle jiných vzorových úprav vjezdu zpracovaných společností CityPlan, s. r. o., a to následovně: varianta 2 (zapuštěný obrubník, nášlap 2 cm), nebo varianta 3 (zapuštěný obrubník, náběhové obrubníky, nášlap 2 cm), nebo varianta 4 (nájezdový a náběhový obrubník, nášlap 2 cm), nebo varianta 5 (sklopený obrubník a náběhové obrubníky, nášlap 2 cm), nebo varianta 6 (sklopený obrubník, nášlap 2 cm). Je-li stavebníkem město, souhlas s použitím jiných vzorových variant udělí po posouzení pověřený zaměstnanec odboru investic a správy majetku,
  3. navržené řešení chodníku dle bodu 1. příp. dle bodu 2, je povinen zohlednit v projektové dokumentaci nebo grafickém znázornění záměru, předkládaném k žádosti o vyjádření města v případě, že stavebníkem není město; žádost se podává k odboru investic a správy majetku MÚ Černošice, který ji připraví k projednání orgánům města. O výsledcích projednání bude žadatel odborem investic a správy majetku písemně informován formou vyjádření města, které bude podkladem pro další projednání příslušnými správními úřady (stavební úřad, silniční správní úřad).

 

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Riegrova 1209, Černošice, odbor investic a správy majetku

                                                                                       Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie