Černošice
Černošice

Pořízení regulačního plánu


Je třeba stanovit podrobnější regulaci v území, Váš záměr na výstavbu nebo navržené využití pozemku neodpovídá vydanému regulačnímu plánu, který byl pořízen z podnětu… Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Za určitých podmínek může nahrazovat územní rozhodnutí.

Návrh na pořízení regulačního plánu z podnětu může podat kdokoliv, podnět se podává u kraje nebo obce příslušné k vydání regulačního plánu. Příslušné zastupitelstvo rozhodne o pořízení regulačního plánu a předá návrh zadání upravený dle svých požadavků pořizovateli, jinak podnět odloží.

Vzhledem k složitosti problematiky doporučujeme obrátit se v případě nejasností na příslušné referenty odboru územního plánování.

 

Úřední hodiny

PO + ST  8:00 - 17:00

ostatní dny (ÚT, ČT a PÁ) - pouze telefonní hovory

Riegrova 1209, Černošice, odbor územního plánování

                                                                                   Za tuto stránku odpovídá H. Ušiaková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie