Černošice
Černošice

Pořízení územního plánu nebo jeho změny


V případě, že územní plán nevyhovuje vašim záměrům, můžete podat návrh na změnu územního plánu. Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny může podat občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, oprávněný investor ( vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury), orgán veřejné správy.

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny je možno podat kdykoliv a to u obce, pro jejíž území se územní plán/ změna územního plánu pořizuje a musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce
  2. údaje o navrhované změně  využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
  3. údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
  4. důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny
  5. návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

O pořízení územního plánu nebo jeho změny rozhoduje zastupitelstvo příslušné obce, které také rozhodne o zařazení jednotlivých návrhů do pořizované změny územního plánu, o výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele.

Postup pořízení změny územního plánu sestává z několika fází předepsaných stavebním zákonem, celková doba pořízení je ovlivněna nejen předepsanými lhůtami pro zveřejnění jednotlivých fází, ale i termínem předání díla zpracovatelem (projektantem), případnými průběžnými úpravami a také termíny jednání zastupitelstev. V závislosti na výše uvedených skutečnostech se celková doba pořízení pohybuje ve lhůtě 2-3 roky.

 

Úřední hodiny

PO + ST  8:00 - 17:00

ostatní dny (ÚT, ČT a PÁ) - pouze telefonní hovory

Riegrova 1209, Černošice, odbor územního plánování

                                                                                    Za tuto stránku odpovídá H. Ušiaková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie