Černošice
Černošice

Buš

Územní plán obce Buš byl schválen v r. 2001, změna č. 1 byla schválena v r. 2006. 
Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu ve Štěchovicích, obci Buš a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 5.11.2018.