Černošice
Černošice

Chrášťany

  • Úplné znění územního plánu Chrášťany po změně č. 3

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

  • Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

Změna č.1 územního plánu Chrášťany byla vydána v roce 2015.

Opatření obecné povahy zastupitelstva obce Chrášťany č.1/2015/OOP

Změna č.1 územního plánu Chrášťany

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Rudné, obci Chrášťany a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 8.7.2020.