Černošice
Černošice

Drahelčice

  •  Změna č. 1 územního plánu Drahelčice

Změna č. 1 ÚP Drahelčice nabyla účinnosti 28. 5. 2024.

  •  Územní plán Drahelčice

Územní plán Drahelčice nabyl účinnosti 7. 10. 2022.

Text
Hlavní výkres
Základní členění území
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
 
Odůvodnění
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

 

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Rudné,  obci Drahelčice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

 

Stránka byla naposledy aktualizována 12. 6. 2024.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie