Černošice
Černošice

Holubice

Územní plán Holubice nabyl účinnosti 4.10.2023.

  •  Územní plán

Text - výrok
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
 
Text - odůvodnění
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

  •  Územní studie

Holu - územní studie v lokalitě ZV2 + SMS3 - část A

Holu - územní studie v lokalitě ZV2 + SMS3 - část B

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu  ve Velkých Přílepech, obci Holubice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 24.10.2023.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Petr Kubín