Černošice
Černošice

Jeneč

Územní plán Jeneč nabyl účinnosti 26. 4. 2023. 

  •  Územní plán

OOP zastupitelstva obce Jeneč č. 1/2023/OOP
Textová část - výrok
Hlavní výkres
Základní členění území
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Výkres etapizace

Textová část - odůvodnění
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Hostivici, obci Jeneč a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 4.5.2023.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie