Černošice
Černošice

Klínec

  •  Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres technické infrastruktury

 

  •  Změna č.1 územního plánu Klínec

Zpráva o uplatňování Územního plánu Klínec za období 9/2014 - 12/2018 s pokyny pro zpracování Změny č. 1 územního plánu

  •  Územní studie

Územní studii Klínec US2 - bydlení naproti hřišti pořizovatel schválil dne 19.2.2018.

Územní studii Klínec US1 - nerušící výroba u R4 pořizovatel schválil dne 14.1.2019.

Územní studii Klínec US3 - bydlení "V Koutech" pořizovatel schválil dne 21.12.2020.

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Mníšku pod Brdy, obci Klínec a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 7.10.2021.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie