Černošice
Černošice

Libeř

  • Územní plán

Úplné znění územního plánu Libeř po vydání změny č.1

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

  • Regulační plány

Regulační plán 2 -  Libeř - Sever byl vydán v r. 2012.

Regulační plán 3 - Libeň byl vydán v r. 2012.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Dolních Břežanech, obci Libeř a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 16.9.2019.