Černošice
Černošice

Líšnice

  •  Úplné znění po vydání Změny č.1 územního plánu Líšnice

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

  •  Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

  •  Změna č.1

Text
Základní členění území

Zpráva o uplatňování ÚP Líšnice za období 10/2010 - 3/2016

  •  Územní studie

Územní studie - Vodní hospodářství Líšnice (část obce v povodí Všenorského potoka)

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Mníšku pod Brdy, obci Líšnice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 20.8.2020.