Černošice
Černošice

Mníšek pod Brdy

Změna č. 1A nabývá účinnosti dnem 9.2.2024.

  •  Úplné znění po změně č. 1A ÚP Mníšek pod Brdy

Text
Hlavní výkres
Hlavní výkres
Prostorová regulace
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Koordinační výkres
  •  Změna č. 1A územního plánu Mníšek pod Brdy

Text
Příloha č. 1 - srovnávací text
Hlavní výkres
Prostorová regulace
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres širších vztahů v území
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
  •  Územní plán

Text
Hlavní výkres
Prostorová regulace
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres dopravní infrastruktury
Výkres technické infrastruktury

 

  •  Územní studie

Územní studii Nové sídliště - standard pro zastřešení bytových domů pořizovatel schválil dne 30.11.2020.

Územní studii obytné lokality Pod silnicí pořizovatel schválil dne 12.8.2013 jako podklad pro rozhodování v území.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na  stavebním úřadu, obci Mníšek pod Brdy a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 19.1.2024.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie