Černošice
Černošice

Mníšek pod Brdy

Územní plán Mníšek pod Brdy nabyl účinnosti 2.1.2020.

  •  Územní plán

Text
Hlavní výkres
Prostorová regulace
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres dopravní infrastruktury
Výkres technické infrastruktury

 

  •  Regulační plán

Regulační plán Mníšek pod Brdy - zóna 12b byl schválen v r.2004.

  •  Územní studie

Územní studii Nové sídliště - standard pro zastřešení bytových domů pořizovatel schválil dne 30.11.2020.

Územní studii obytné lokality Pod silnicí pořizovatel schválil dne 12.8.2013 jako podklad pro rozhodování v území.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na  stavebním úřadu a obci Mníšek pod Brdy.

Stránka byla naposledy aktualizována 8.10.2021.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie