Černošice
Černošice

Ptice

  • Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Rudné, obci Ptice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

 

Stránka byla naposledy aktualizována 26.1.2018.