Černošice
Černošice

Řitka

  •  Územní plán

Územní plán nabyl účinnosti 19.10.2022.

Textová část
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Urbanistická koncepce - prostorová regulace
Etapizace
Odůvodnění - textová část
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Přílohy 1, 2, 3 - vyhodnocení stanovisek a připomínek

 

  •  Územní studie

Územní studii "Obytný soubor Jižní Stráně v Řitce" pořizovatel schválil dne 30.6.2020 jako podklad pro rozhodování v území.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Mníšku pod Brdy,  obci Řitka a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 25.1.2023.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín