Černošice
Černošice

Statenice

  • Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu ve Velkých Přílepech, obci Statenice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

  • Územní studie

Dne 24.9.2014 schválil pořizovatel územní studii MŠ Pod zámkem, do které je možno nahlížet  na Obecním úřadě ve Statenicích a na stavebním úřadě ve Velkých Přílepech.

 

Stránka byla naposledy aktualizována 7.3.2019.