Černošice
Černošice

Velké Přílepy

  • Územní plán

Územní plán sídelního útvaru Velké Přílepy byl schválen v r. 1996, změna č. 1 byla schválena v r. 2001, změna č. 3 byla vydána v r. 2009. 

V současné době se projednává nový územní plán Velké Přílepy. Schválené zadání ze dne 16.10.2013 naleznete zde.

  • Územní studie

Územní studie Velké Přílepy, lokalita "K Tursku"je podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace.

Územní studie Velké Přílepy, lokalita "U Hájnice" je podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu a obci Velké Přílepy a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 30.11.2015.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie