Černošice
Černošice

Zlatníky-Hodkovice

Územní plán

  • Úplné znění po změně č.3 územního plánu Zlatníky-Hodkovice

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Základní členění území

  • Právní stav po změně č. 2 územního plánu Zlatníky-Hodkovice

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Základní členění území

 

  • Právní stav po změně č.1 územního plánu Zlatníky-Hodkovice

Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Základní členění území

  • Územní plán Zlatníky-Hodkovice

Text ÚP
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Základní členění území

  • Změna č.1 územního plánu Zlatníky-Hodkovice

Text Změny č.1 ÚP
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

  • Změna č.2 územního plánu Zlatníky-Hodkovice

Text + výkresy Změny č.2 ÚP

  • Změna č.3 územního plánu Zlatníky-Hodkovice

Text + výkresy Změny č.3 ÚP

Regulační plán

Regulační plán Lokalita H2 byl vydán dne 1.11.2012.

Změna č.2 regulačního plánu Lokalita H2 nabyla účinnosti dne 15.5.2020. Úplné znění RP - lokalita H2 po změně č.2 naleznete zde.

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Dolních Břežanech, obci Zlatníky-Hodkovice a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 20.5.2020.