Černošice
Černošice

Chýně

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Chýně

Obec pořizuje nový územní plán. Zadání územního plánu Chýně bylo schváleno 24.5.2017. Společné jednání dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí o Návrhu územního plánu Chýně se konalo 29. 4. 2019. Veřejné projednání Návrhu územního plánu Chýně se konalo 10. 2. 2020.
Opakované veřejné projednání  Návrhu územního plánu Chýně se bude konat v pondělí 31. května 2021 od 18:00 hodin v aule Základní školy Chýně, Bolzanova 800, 253 03  Chýně (viz. Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání Návrhu územního plánu Chýně).
Návrh územního plánu Chýně zveřejněný pro opakované veřejné projednání
Výrok:
Odůvodnění:

Písemné  připomínkynámitky je možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 7.6.2021 (včetně).   

 

                                                                              Vyvěšeno: 15.4.2021

                                                  Zveřejněno minimálně do: 7.6.2021

 

Stránka byla naposledy aktualizována 15.4.2021.