Černošice
Černošice

Karlík

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Karlík

Obec pořizuje nový územní plán. Schválené zadání ze dne 31.7.2013 naleznete zde. Společné jednání proběhlo dne 15.4.2014. Níže je zveřejněn Návrh ÚP Karlík pro společné jednání.
Zastupitelstvo obce Karlík se usnesením zastupitelstva č.10/13/2016 ze dne 3.10.2016 rozhodlo zatím nepokračovat v práci na územním plánu.
Územní plán Karlík - Návrh pro společné jednání - textová část
Vyhodnocení vlivů ÚP Karlík na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Karlík na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Karlík na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres uspořádání krajiny
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Schéma dopravy
Schéma technické infrastruktury

 

                                                                    vyvěšeno:

                                              zveřejněno minimálně do:

 

Stránka byla naposledy aktualizována 14.12.2016.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Bigbeatové dunění v noci