Černošice
Černošice

Ořech

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Ořech

Územní plán

Obec pořizuje nový územní plán. Schválené zadání ze dne 16.4.2014 naleznete zde.

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚP OŘECH

Předmět opakovaného veřejného projednání (souhrn měněných částí, ke kterým lze uplatnit stanoviska, námitky a připomínky)

Návrh územního plánu Ořech k opakovanému veřejnému projednání

Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Ořech na udržitelný rozvoj území

 

Písemné  připomínkynámitky bylo možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 11.5.2023 (včetně).

 

                                                          vyvěšeno: aktuálně není nic zveřejněno

                                                    zveřejněno minimálně do:

 

Regulační plány

Návrh Regulačního plánu "lokalita B" v k.ú. Ořech

Text

Hlavní výkres

Veřejná dopravní infrastruktura

Terénní úpravy a vsakování

Technická infrastruktura

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

                                 

  

Stránka byla naposledy aktualizována 12.5.2023.

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie