Černošice
Černošice

Pořádek ve městě, úklid, svoz odpadu aj.

Za tuto stránku odpovídá N. Švehlová


Ve Vámi zmiňované oblasti jsou umístěny 3 odpadkové koše, které jsou pravidelně vyváženy v pondělí, ve středu a v pátek. O umístění dalších košů neuvažujeme.

Naděžda Švehlová, 4. 6. 2014

Do kontejnerů, které nám poskytla Diakonie Broumov, můžete odložit i děravé lůžkoviny. Veškeré věci, které od nás putují do Broumova, jsou dále tříděny a pokud nemohou být využity k charitativním účelům, jsou dále průmyslově zpracovávány (využití např.v průmyslu na hadry). Věci, které už nejde průmyslově zpracovat, odložte do popelnice na směsný komunální odpad.

Naděžda Švehlová, 2. 6. 2014

Vážená paní Ullmannová,

děkujeme za Váš podnět, ale tento problém týkající se Tachlovic my vyřešit nemůžeme. Doporučujeme Vám obrátit se na Váš obecní úřad.

Naděžda Švehlová, 26. 3. 2014

Pro fyzickou osobu, která má v Černošicích trvalý pobyt, činí poplatek 492,- Kč/osobu/rok.

Pro fyzickou osobu, která má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí poplatek 492,- Kč/objekt/rok.

Poplatek jsou povinni platit i cizinci.

Splatnost 1. části poplatku je do 31. 3., splatnost 2. části pak do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Číslo účtu je 30015-388063349/0800.

VS byl poplatníkovi přidělen při registraci a je stejný jako v minulém roce. Pokud poplatník nezná svůj VS, lze ho zjistit na finančním odboru -  p. Dagmar Ovečková.

Podrobný přehled plateb, účtů termínů.

Jana Ullrichová, 6. 3. 2014

Dobrý den,

v zimní sezoně 2013 – 2014 probíhá svoz bioodpadu takto:

        prosinec 2013  –    svoz pouze  4.12. a 11.12.

         leden  2014       –   svoz odpadá

         únor   2014       –   svoz odpadá

 

Od 1. března 2014 bude svoz bioodpadu probíhat opět  každou středu.

 

K odstranění bioodpadu lze celoročně využít i sběrného místa v OTS, Topolská 660

         pondělí a středa    7.00 - 17.00 hod

         sobota                 8.00 - 12.00 hod

 

Bližší informace na tel.čísle: 251 641 183

Děkujeme.

Naděžda Švehlová, 18. 11. 2013

Dobrý den,

v tomto případě musíte oslovit Váš obecní úřad a domluvit se tam. Město Černošice zajišťuje tyto služby pouze pro občany Černošic.

Naděžda Švehlová, 30. 9. 2013
Dobrý den, pane Řeháčku,
 
používání hlučných strojů na území města Černošice upravuje vyhláška č. 5/2012, která byla schválena usnesením zastupitelstva č. Z/19/7/2012 ze dne 22. 11. 2012.
 
 
Mgr. Veronika Novotná, 24. 7. 2013

Dobrý den,

občané i chataři, kteří vlastní nemovitost v Černošicích, mají dle vyhlášky povinnost odkládat směsný komunální odpad do nádob k tomu určených (což jsou popelnice, které jsou v jejich vlastnictví, a jsou umístěny na komunikacích, kudy projíždí svozová firma).

Kontejnery na komunální odpad (o obsahu 1.100 l nebo 9m3) jsou určeny pouze pro chatové oblasti, do kterých nemůže zajíždět svozová firma. Jsou umístěny v ulici Radotínská - chatová oblast Na Vírku, v ulici Topolská - chatová oblast Radost a Jas, ulice na Drahách - chatová oblast Pod Hladkou Skálou, ulice Ukrajinská - chatová oblast V Topolí, ulice Slunečná - chatová oblast Lavičky a Slunečná, ulice V Habřinách - chatová oblast Zátoka Radosti a Habřiny.

Naděžda Švehlová, 23. 4. 2013

Dobrý den,

pytle na bioodpad se již neprodávají.

Bioodpad lze odvézt do sběrného místa v areálu technických služeb - provozní doba je v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Pokud Vaší rekreační oblastí projíždí svozová firma, doporučujeme Vám zakoupit nádobu na bioodpad (musí být hnědé barvy). Nádobu stačí přistavit na svozové místo a bioodpad Vám bude odvážet svozová firma. Svoz bioodpadu probíhá každou středu s výjimkou zimních měsíců.

 

Naděžda Švehlová, 9. 4. 2013

Dobrý den,

plán čištění komunikací na webových stránkách není.

Úklid komunikací po zimě začíná zpravidla od ulic V Horce. Postupujeme od ulic ve svazích (z důvodu přívalových dešťů) po ulice v rovných úsecích. Mnohdy jsou dle potřeby upřednostněny i ulice více znečištěné.

V letošním roce probíhá z důvodu nepříznivého počasí úklid komunikací se zpožděním teprve v těchto dnech.

Naděžda Švehlová, 8. 4. 2013

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie