Černošice
Černošice

Vydání třetí tabulky registrační značky (na nosič jízdních kol) nebo nové tabulky RZ za poškozenou

 

1. Označení - pojmenování

2. Základní informace

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

6. Na které instituci lze řešit

7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

10. Elektronická služba, kterou lze využít

11. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  

 1. Označení - pojmenování

Vydání třetí tabulky registrační značky (na nosič jízdních kol) nebo nové tabulky RZ za

poškozenou

 2. Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního

vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu

přidělenou:

•k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo

•v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou

na přání.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a nemusí být úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto

silničnímu vozidlu přidělenou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo

v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání:

•na žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka,

•žadatel přiloží k žádosti poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou (v případě

žádosti o vydání tabulky za poškozenou).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním žádosti žadatele o vydání tabulky s registrační značkou.

 6. Na které instituci lze řešit

Vydání třetí tabulky registrační značky (na nosič jízdních kol) nebo nové tabulky RZ za

poškozenou řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

• pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2

• pracoviště Černošice, Karlštejnská 259, Černošice – klienti pouze objednaní

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

   • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit

přímo na místě,

   •  doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),

  • souhlas vlastníka silničního vozidla, žádá-li jeho provozovatel, který není vlastníkem vozidla,

  • poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou (v případě žádosti o vydání tabulky RZ za

poškozenou)

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo

uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  • 600 Kč za za každou vydanou registrační značku

Platba správního poplatku se provádí na místě. Poplatek je možné rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 10. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 11. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění

pozdějších změn a doplňků.

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie