Černošice
Černošice

Výdej dat z registru vozidel

 

 1. Označení - pojmenování

Vozidlo – výdej dat z registru vozidel.

 2. Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů. Právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, resp. dřívější vlastník nebo provozovatel vozidla. Údaje z registru silničních vozidel poskytne rovněž obecní úřad obce s rozšířenou působností orgánům veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jejich působnosti.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník nebo provozovatel vozidla, resp. dřívější vlastník nebo provozovatel vozidla. Fyzická nebo právnická osoba, která sama prokáže právní zájem což znamená, že žadatel o výdej dat se prokáže právní normou jíž je obci s rozšířenou působností uloženo požadovaná data vydat, včetně rozsahu výdeje dat.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

O výdej dat z registru silničních vozidel může požádat kromě vlastníka nebo provozovatele vozidla také dřívější vlastník nebo provozovatel vozidla také fyzická nebo právnická osoba, která doloží právní zájem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním písemné žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel.

 6. Na které instituci lze řešit

Výdej dat z registru silničních vozidel ČR řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

  • pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2 
  • pracoviště Černošice, Karlštejnská 259, Černošice – klienti pouze objednaní
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

•  plnou moc k výdeji dat z registru silničních vozidel ČR udělenou vlastníkem vozidla nebo provozovatelem vozidla nebo také dřívějším vlastníkem nebo provozovatelem vozidla.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvoustránkový formulář žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel ČR je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za výdej dat z registru silničních vozidel je stanoven na 15,- Kč za první stránku a dalších 5,- za každou další.

 11. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel ČR nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Na Staňkovce

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0