Černošice
Černošice

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

  Podmínky

Údaj o místě trvalého pobytu lze občanovi zrušit pouze na návrh oprávněné osoby a za předpokladu splnění dvou podmínek, které stanovuje zákon o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. § 12 odst. 1 písm. c/, tj. zánik užívacího práva občana k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívání domu či bytu občanem. Navrhovatel je povinen prokázat listinnými důkazy obě podmínky pro zrušení trvalého pobytu, pokud by jen jedna z podmínek nebyla splněna, nelze trvalý pobyt občanovi zrušit.

Oprávněnou osobou se rozumí vlastník objektu. Vlastnictví domu nebo bytu, či oprávnění užívat byt musí prokázat dokladem (výpis z katastru nemovitostí, nabývací listina, nájemní smlouva). Výsledkem správního řízení je pak rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu a občanovi je přidělena adresa sídla úřadu. Jiným způsobem se nelze trvale přihlásit na adresu úřadu!!!

Zrušení trvalého pobytu je možné využít například, pokud nový majitel bytu nebo domu zjistí, že je v objektu stále ještě přihlášen původní majitel, nebo po rozvodu manželství se ani po soudním vypořádání jeden z manželů, který není vlastníkem objektu, odmítá odhlásit apod.

Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu.

  Poplatky

Při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí navrhovatel správní poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu.

Správní řízení o zrušení trvalého pobytu vede každá obec samostatně pro území své obce.

Navazující povinnost - občan je povinen do 15 dní po zrušení trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu.

  Kde situaci řešit:

Městský úřad Černošice tuto službu zajišťuje pouze pro klienty, kteří chtějí požádat o zrušení trvalého pobytu třetí osoby v Černošicích.

Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

Podskalská 19, Praha 2, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie