Černošice
Černošice

Povolení dopravního značení


Ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů řeší postup při povolování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace.
Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být stanovena místní nebo přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci nebo povoleno užití zařízení pro provozní informace.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

  • Místní a přechodnou úpravu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích MÚ Černošice, OSÚ, oddělení dopravy a správy komunikací po předchozím vyjádření příslušného orgánu policie.
  • Místní a přechodnou úpravu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem MÚ Černošice, OSÚ, oddělení dopravy a správy komunikací a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie.
  • Na dálnici a rychlostí komunikaci stanovuje Ministerstvo dopravy a na silnici I. třídy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.

Formuláře, doklady, náležitosti:
Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy na pozemní komunikaci obsahuje :

  • situaci požadované místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (návrh dopravních značek),
  • u veřejně přístupných účelových komunikací doložené vlastnické vztahy k pozemní komunikaci.

Žádost lze podat volnou formou s uvedením shora popsaných údajů případně použít žádost umístěnou zde

Za vydání stanovení nebo souhlasu s místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci se správní poplatek nevybírá.

Lhůty pro vyřízení:
Žádost o stanovení dopravního značení nebo dopravního zařízení se doručí MÚ Černošice, OSÚ, oddělení dopravy a správy komunikací nejpozději 30 dní před zahájením instalace požadovaného dopravního značení a dopravního zařízení.

Účastníci řízení:
Žadatel, vlastník (správce) pozemní komunikace.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Odvolání proti vydání stanovení/nestanovení nebo souhlasu/nesouhlasu s místní nebo přechodnou úpravou na pozemní komunikaci nelze podat.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:
Za neoprávněné odstraňování, zakrývání, přemísťování, osazování nebo pozměňování dopravní značky a zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat může být uložena pokuta dle § 42 odst.1 písm. h), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, do výše 300 000,- Kč.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, 1.patro

                                                                                  Za tuto stránku odpovídá P. Pelešková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Masopust 2014