Černošice
Černošice

Povolení k odběru vod

Povolení k odběru vod


Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu – vodoprávního úřadu, vydaného podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.

Pokud se jedná o odběr vody uskutečňovaný prostřednictvím vodního díla, např. studny, je nutno mít i stavební povolení vydané příslušným vodoprávním úřadem.

Povolení podléhá odběr povrchových a podzemních vod, akumulace a vzdouvání a jiného nakládání s vodami např. využití energetického potenciálu (vodní elektrárny, vrty pro tepelná čerpadla s odběrem vody).

Postup při povolování

  • žadatel vyplní formulář žádosti o povolení příslušného nakládání včetně žádosti o povolení vodního díla, pokud se jedná o souběh (k dispozici na OŽP MěÚ Černošice nebo ke stažení na formulare-a-letaky/formulare/#voda)
  • vyplněnou žádost společně s uvedenými povinnými přílohami (včetně projektu vodního díla a stanoviska hydrogeologa při odběru podzemních vod) doručí MěÚ Černošice
  • vydání povolení odběru nepodléhá správnímu poplatku
  • stavební povolení je zpoplatněno dle zákona o správních poplatcích
  • max. lhůta na vyřízení je dle vodního zákona 90 dní
  • po ukončení stavby vodního díla podléhá stavba kolaudačnímu řízení (stavby povolené před účinností nového stavebního zákona) nebo kolaudačnímu souhlasu – toto je uvedeno v podmínkách povolení.

K žádosti o povolení vodního díla předkládáné vodoprávnímu úřadu musí být doloženo územní rozhodnutí, územní souhlas, či jiné opatření příslušného stavebního úřadu včetně souhlasu stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona s ohledem na skutečnost, že vodoprávní úřad je speciálním stavebním úřadem, který bez tohoto souhlasu nemůže vydat povolení ke stavbě vodního díla.

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0